ผู้จัดทำ

 

ชื่อนางสาวรุ่งลาวรรณ เผ่านิ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ชื่อโครงงาน”กล้วยไม้เนื้อเยื่อ”

ที่ปรึกษา อาจารย์คเชนทร์   กองพิลา

โรงเรียนฝางวิทายายน

จังหวัดขอนแก่น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!